Škola letenja – ULL

Šta spada u ultralaku avijaciju?

 1. vazduhoplovi (avioni, helikopteri i motorni zmajevi) koji nemaju više od dva sedišta i čija maksimalna sertifikovana masa na poletanju (MTOM) ne prelazi:
  – 300 kg, za kopnene avione ili helikoptere jednosede,
  – 450 kg, za kopnene avione ili helikoptere dvosede,
  – 330 kg, za amfibije ili hidroavione/helikoptere jednosede,
  – 495 kg, za amfibije ili hidroavione/helikoptere dvosede pod uslovom da, kad se koriste bilo kao hidroavioni/helikopteri ili kao kopneni avioni/helikopteri, njihova masa bude ispod njihovih MTOM ograničenja,
  – 472,5 kg, za kopnene avione dvosede opremljene padobranskim sistemom za bezbedno zaustavljanje aviona koji je montiran na nosaču aviona,
  – 315 kg, za kopnene avione jednosede opremljene padobranskim sistemom za bezbedno zaustavljanje aviona koji je montiran na nosaču aviona, pod uslovom, kad je reč avionima, da imaju brzinu prevlačenja ili najmanju horizontalnu brzinu letenja u konfiguraciji za sletanje koja ne prelazi 35 čvorova (65 km/h) od kalibrisane brzine leta (CAS);
 2. žiroplani jednosedi i dvosedi s maksimalnom odobrenom masom na poletanju koja ne prelazi 560 kg;
 3. jedrilice, uključujući i one koje se nožno lansiraju, čija maksimalna strukturalna masa ne prelazi 80 kg u verziji jednoseda ili 100 kg u verziji dvoseda.

Kako izgleda obuka?

Obuka pilota sastoji se iz teorijskog i praktičnog dela.
Teorijski deo ispita za sticanje dozvole pilota ultralakog vazduhoplova obuhvata sledeće predmete:

 1. vazduhoplovni propisi;
 2. opšte znanje o vazduhoplovu i održavanje vazduhoplova;
 3. performanse leta i planiranje;
 4. ljudske mogućnosti i ograničenja;
 5. meteorologija;
 6. navigacija;
 7. operativne procedure;
 8. teorija letenja (principi leta);
 9. komunikacije (radio-telefonija).

Praktični deo ispita za sticanje dozvole pilota ultralakog vazduhoplova sastoji se od provere poznavanja vanrednih postupaka, provere u letu i provere poznavanja frazeologije na srpskom ili na engleskom jeziku.
Kandidat za sticanje dodatnog ovlašćenja ne proverava se iz poznavanja frazeologije, izuzev ako u prijavi zahteva proveru radi proširenja prava korišćenja radio-telefonije sa srpskog na engleski jezik.

Koliko dugo traje obuka?

Teorijski deo: 100 časova
Praktični deo: 30 h naleta
U zavisnosti od posvećenosti učenika, obuka može trajati od 6 meseci do godinu dana.

Na kojim avionima se može leteti na Aerodromu Vojka, nakon obuke pilota ultralakih vazduhoplova?

 1. Pipistrel
 2. JMB
 3. Airdrome Aeroplanes
 4. Alpi Aviation

Koji su uslovi za početak obuke?

– Lekarsko uverenje klase 2 ili LAPL
– Slobodno vreme
– Želja za letenjem

Da li mi je potrebno predznanje?

Ne, nije Vam potrebno nikakvo predznanje u polju avijacije. Sve što Vam treba je posvećenost, vreme i dobra volja.

Koliko vremena treba da izdvojim da bih postao/la pilot?

Dovoljno je da dolazite 3 puta nedeljno.